Aanmelding en toelating: 

Als kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt in Berkelland na schriftelijk bericht van de gemeente, waarbij de procedure voor alle scholen gelijk is.

De procedure van aanmelding is als volgt:
▪  De aanmeldingsprocedure van de school is leidend.
▪  Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun voorkeur.
▪  Aanmelding is mogelijk vanaf de dag waarop het kind 3 jaar wordt, maar minimaal 10 weken voor de start van het nieuwe schooljaar.

  De school stuurt ouders een schriftelijke ontvangstbevestiging.
▪  Vanaf deze datum start de wettelijke termijn om binnen 6 weken een beslissing te nemen. 
▪  Deze periode kan eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd. 
▪  Dit zijn gewone weken, geen schoolweken.

Elk jaar organiseren alle scholen in Borculo een open informatiedag of -avond om ouders in de gelegenheid te stellen de school te leren kennen en hun kind, dat in de loop van het volgende schooljaar vier jaar wordt, op één van de scholen aan te melden. 

Nieuwe ouders zijn van harte welkom om ons Integraal Kind Centrum te bekijken. Maak daarvoor een afspraak met Annet Wensink: directie@jorisschool.nl of 0545- 272573.
Flyer open dag

Aanmelden:
U kunt uw kind aanmelden door een mail te sturen directie@jorisschool.nl t.a.v. Annet Wensink, of te bellen met de school: 0545-272573.
U kunt ook het aanmeldingsformulier alvast invullen. Klik daarvoor op de link om het formulier te downloaden en te printen.
Nieuwe ouders mogen altijd contact met ons opnemen voor een kennismaking.

Voordat het kind 4 jaar wordt, mag het 4 ochtenden komen kennismaken op school. Hiervoor ontvangen ouders voor aanvang van het schooljaar informatie. Natuurlijk kunnen ouders ook altijd onze school benaderen om inlichtingen te vragen of een afspraak te maken.

Agenda

12 juni  -   Bootexcursie groep 7
14 juni  -   Kamp groep 8
15 juni  -   Zwemmen groep 7
15 juni  -   kampioenschap stoepranden
18 juni  -   Vaderdag
21 juni  -   Viswedstrijd
21 juni  -   Technieklokaal groep 8
23 juni  -   Bezoek Lebbenbrugge gr 7
26 juni  -   Technieklokaal gr 7

Laatste nieuws