Corona

I.v.m. Corona en de heropening van basisscholen op 8 februari 2021, zijn de richtlijnen en het protocol 'basisonderwijs' opgesteld. Dit hebben we toegepast op onze schoolsituatie en (waar mogelijk) keuzes gemaakt in de organisatie. Personeel en medezeggenschapsraad hebben meegedacht over de opzet. Het uitgangspunt is om het onderwijs op een verantwoorde manier te openen en tegelijkertijd alle mogelijke maatregelen te implementeren om de risico's van verspreiding van het virus in het het algemeen zo veel mogelijk tegen te gaan.

Op school hanteren wij telkens het meest recente protocol.


Voor het verzorgen van de (buiten)lessen bewegingsonderwijs zijn de SFB-vakleerkrachten gehouden aan het protocol dat de KVLO in samenspraak met het RIVM heeft opgesteld.

Hieronder de link naar het meest recente protocol.
Protocol Basisonderwijs en Speciaal (basis)onderwijs d.d. 29-11-2021

Agenda

12 juni  -   Bootexcursie groep 7
14 juni  -   Kamp groep 8
15 juni  -   Zwemmen groep 7
15 juni  -   kampioenschap stoepranden
18 juni  -   Vaderdag
21 juni  -   Viswedstrijd
21 juni  -   Technieklokaal groep 8
23 juni  -   Bezoek Lebbenbrugge gr 7
26 juni  -   Technieklokaal gr 7

Laatste nieuws