Daltonschool Sint Joris Excellent

Onze school mocht zich 3 jaar lang een ‘excellente school’ noemen. Na een traject van bijna een jaar, waarin de onderwijsinspectie onderzoek heeft verricht op en naar de school, was haar conclusie dat Daltonschool Sint Joris voldeed aan de strenge criteria die verbonden zijn aan dit predicaat. De school was excellent omdat er ‘een excellent pedagogisch klimaat is en er excellent pedagogisch gehandeld wordt’.

Er was niet bewust toegewerkt naar de toekenning van deze eretitel, maar het was eerder een erkenning van een werkwijze die al jaren wordt toegepast. Een erkenning voor de visie van onze school waarin wij vinden dat kinderen pas goed kunnen leren als ze zich bevinden in een positieve, veilige schoolomgeving. Hierdoor kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en met vertrouwen de wereld ingaan. Deze visie heeft in 2018 het predicaat ‘excellent’ gekregen. Een erkenning vooral ook voor directie en team die hier dag in, dag uit met hart en ziel mee bezig zijn.

Het predicaat Excellent is op maandag 22 januari 2018 officieel uitgereikt en was geldig tot 22 januari 2021.

Juryrapport excellente school
Agenda

No events to display.

Laatste nieuws