Inspectie van het Onderwijs


Op 6 februari 2017 vond op onze school het inspectiebezoek plaats volgens het vernieuwde toezicht. De inspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs op Daltonschool Sint Joris op meerdere standaarden als goed beoordeeld. Klik op onderstaande link voor het volledige rapport.

Eens in de vier jaar voert de inspectie een uitgebreid onderzoek uit bij ieder bestuur en zijn school/scholen. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? In het toezicht vormen de verantwoordelijkheid van besturen voor onderwijskwaliteit en hun ambities het uitgangspunt. Daarbij onderzoekt de inspectie de kwaliteitszorg en het financieel beheer. Op de website van de inspectie leest u hoe het vierjaarlijks onderzoek voor bestuur en scholen verloopt.

Voor meer informatie verwijzen we naar www.onderwijsinspectie.nl

Kijk ook bij
excellente school onder het kopje 'Inspectie'.

Agenda

25 november  -   Gr. 8 Doemiddag Zone.College
25 november  -   Webinair Zone.College
26 november  -   Jorisnieuws
26 november  -   Zwemmen groep 8

Laatste nieuws