Inspectie van het Onderwijs


Eens in de vier jaar voert de inspectie een uitgebreid onderzoek uit bij ieder bestuur en zijn school/scholen. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? In het toezicht vormen de verantwoordelijkheid van besturen voor onderwijskwaliteit en hun ambities het uitgangspunt. Daarbij onderzoekt de inspectie de kwaliteitszorg en het financieel beheer. Op de website van de inspectie leest u hoe het vierjaarlijks onderzoek voor bestuur en scholen verloopt.

Op 5 oktober 2020 heeft de inspectiedienst een compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd. Tijdens het onderzoek heeft de inspectiedienst samen met het bestuur geconcludeerd dat er geen indicaties van risico's zijn bij het bestuur en de school, die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het schooljaar 2021-2022 noodzakelijk maken.
Klik op de link voor het volledige rapport: Inspectierapport

Voor meer informatie verwijzen we naar www.onderwijsinspectie.nl

Kijk ook bij
excellente school onder het kopje 'Inspectie'.

Agenda

12 juni  -   Bootexcursie groep 7
14 juni  -   Kamp groep 8
15 juni  -   Zwemmen groep 7
15 juni  -   kampioenschap stoepranden
18 juni  -   Vaderdag
21 juni  -   Viswedstrijd
21 juni  -   Technieklokaal groep 8
23 juni  -   Bezoek Lebbenbrugge gr 7
26 juni  -   Technieklokaal gr 7

Laatste nieuws