Daltonschool Sint Joris Excellent!

Onze school mag zich nu een ‘excellente school’ noemen.

Na een traject van bijna een jaar, waarin de onderwijsinspectie onderzoek heeft verricht op en naar de school, is haar conclusie dat Daltonschool Sint Joris voldoet aan de strenge criteria die verbonden zijn aan dit predicaat. De school is excellent omdat er ‘een excellent pedagogisch klimaat is en er excellent pedagogisch gehandeld wordt’.

Er is niet bewust toegewerkt naar de toekenning van deze eretitel, maar het is eerder een erkenning van een werkwijze die al jaren wordt toegepast. Een erkenning voor de visie van onze school waarin wij vinden dat kinderen pas goed kunnen leren als ze zich bevinden in een positieve, veilige schoolomgeving. Hierdoor kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en met vertrouwen de wereld ingaan. Deze visie heeft nu het predicaat ‘excellent’ gekregen. Een erkenning vooral ook voor directie en team die hier dag in, dag uit met hart en ziel mee bezig zijn.

Het predicaat Excellent is afgelopen maandag 22 januari officieel uitgereikt en is 3 jaar geldig.
Het juryrapport kunt u terugvinden bij 'excellente school' onder het kopje 'Inspectie'.

Media
  • excellente school.JPG

Agenda

12 juni  -   Bootexcursie groep 7
14 juni  -   Kamp groep 8
15 juni  -   Zwemmen groep 7
15 juni  -   kampioenschap stoepranden
18 juni  -   Vaderdag
21 juni  -   Viswedstrijd
21 juni  -   Technieklokaal groep 8
23 juni  -   Bezoek Lebbenbrugge gr 7
26 juni  -   Technieklokaal gr 7

Laatste nieuws

Uit het fotoboek