Positive Behaviour Support (PBS)


                       "PBS: Goed gedrag kun je leren!"

is een 
geïntegreerde methode voor het beheersen van gedrag op school- en klassenniveau en het ondersteunen van goed gedrag op individueel niveau.

Onderzoek heeft aangetoond dat PBS een bewezen positief effect heeft op het schoolklimaat. Er zijn minder incidenten, er is meer rust en de effectieve lestijd neemt toe (waardoor leerprestaties verbeteren).

PBS helpt om een veilige leeromgeving te creëren, waarin sprake is van een goede basisondersteuning voor alle leerlingen.

In juli 2017 heeft onze school het certificeringstraject vanuit het Kenniscentrum SWPBS afgesloten met een positief resultaat. Onze school voldoet aan de eisen voor certificering en mag zich een PBS-school noemen.

De bouwstenen van PBS:
  • werken vanuit de basiswaarden veiligheid, respect en verantwoordelijkheid
  • gedragsverwachtingen kort, bondig en in termen van gewenst gedrag formuleren
  • gedragslessen geven
  • actief de gedragsverwachtingen aanleren
  • bekrachtigen van goed gedrag, schoolbreed
  • minimaliseren van aandacht voor negatief gedrag en handhaven van heldere consequenties voor onacceptabel gedrag
  • actief toezicht houden in de klas, school en op het plein
  • data-gestuurd werken
  • borgen van het systeem

PBS IS  EEN HUIS BOUWEN,
EEN GEïNTEGREERD GEHEEL

Klik op een van de onderstaande links voor de poster:

• 
poster veiligheid

• poster respect
• 
poster verantwoordelijkheid

Filmpjes:

Agenda

12 juni  -   Bootexcursie groep 7
14 juni  -   Kamp groep 8
15 juni  -   Zwemmen groep 7
15 juni  -   kampioenschap stoepranden
18 juni  -   Vaderdag
21 juni  -   Viswedstrijd
21 juni  -   Technieklokaal groep 8
23 juni  -   Bezoek Lebbenbrugge gr 7
26 juni  -   Technieklokaal gr 7

Laatste nieuws