Protocol kinderen en (echt)scheiding

Om te voorkomen dat misverstanden ontstaan ten aanzien van de rechten en verplichtingen met betrekking tot de informatievoorziening is een protocol opgesteld, waarin helder en concreet wordt aangegeven in welke situatie en op welke wijze de school zal handelen ten aanzien van de informatievoorziening aan gescheiden ouders. Als bijlage is de afsprakenlijst vanwege een echtscheiding toegevoegd.

Klik op een van de onderstaande links voor het protocol of de afsprakenlijst.

• protocol kinderen en (echt)scheiding

• afsprakenlijst vanwege een echtscheidingAgenda

12 juni  -   Bootexcursie groep 7
14 juni  -   Kamp groep 8
15 juni  -   Zwemmen groep 7
15 juni  -   kampioenschap stoepranden
18 juni  -   Vaderdag
21 juni  -   Viswedstrijd
21 juni  -   Technieklokaal groep 8
23 juni  -   Bezoek Lebbenbrugge gr 7
26 juni  -   Technieklokaal gr 7

Laatste nieuws