Protocol kinderen en (echt)scheiding

Om te voorkomen dat misverstanden ontstaan ten aanzien van de rechten en verplichtingen met betrekking tot de informatievoorziening is een protocol opgesteld, waarin helder en concreet wordt aangegeven in welke situatie en op welke wijze de school zal handelen ten aanzien van de informatievoorziening aan gescheiden ouders. Als bijlage is de afsprakenlijst vanwege een echtscheiding toegevoegd.

Klik op een van de onderstaande links voor het protocol of de afsprakenlijst.

• protocol kinderen en (echt)scheiding

• afsprakenlijst vanwege een echtscheidingAgenda

No events to display.

Laatste nieuws