Bestuur

Daltonschool Sint Joris is ondergebracht in de Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo. Formeel werkt ons bestuur met het Raad van Beheer-model waarbij het bevoegd gezag een uitvoerend en toezichthoudend deel van het bestuur kent.

De feitelijke en dagelijkse leiding van Daltonschool Sint Joris berust bij de directeur/uitvoerend bestuurder van de school. De uitvoerend bestuurder legt verantwoording af aan het toezichthoudend deel van het bestuur.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid en het scheppen van de voorwaarden om dat beleid kwalitatief zo goed mogelijk te laten uitvoeren. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor personeel, huisvesting en financiën.

Het uitvoerend bestuur is belast met alle uit de wet voortvloeiende taken en verantwoordelijkheden voor het bestuur, behalve als dat in de statuten uitdrukkelijk anders is geregeld. De Raad van Beer blijft eindverantwoordelijk.
 

Het bestuur participeert in het Personeelscluster Oost-Nederland (PON) dat gevestigd is in Wehl. PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Uitgangspunt van de samenwerking is de werkgelegenheid in deze krimpende regio zoveel mogelijk te behouden. PON werkt actief aan mobiliteitsbeleid en de instroom van jong talent en fungeert als kenniscentrum en dienstverlener op het terrein van werkgelegen- heid, mobiliteit, vervanging en verzuim.

Voor administratieve en ondersteunende dienstverlening maakt het bestuur gebruik van de CABO (Centrale Administratie Bestuursbureau Onderwijs) in Doetinchem.

Sinds 2002 mag de Jorisschool zich Daltonschool noemen. In mei 2019 is dit certificaat met 5 jaar verlengd. Het bestuur zal zich blijven inspannen voor het in stand houden van Daltononderwijs op de Jorisschool.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Jeroen van Gaasbeek (voorzitter)
  • Pieter Corée
  • Armando Veringmeier
  • Simone Tillmann
  • Ernst Simmering

Voor het bestuursverslag van 2019 klikt u op onderstaande link.
Bestuursverslag 2019


Agenda

No events to display.

Laatste nieuws