Dire
ctie

   

Mevrouw Annet Wensink is de directeur-bestuurder van Dalton IKC Sint Joris.
Zij zorgt
voor de dagelijkse leiding van de school.

Zij is als directeur-bestuurder belast met alle uit de wet voortvloeiende taken en verantwoordelijkheden voor het bestuur, behalve als dat in de statuten uitdrukkelijk anders is geregeld.

De directie heeft geen officieel spreekuur, maar is altijd aanspreekbaar.
Zo nodig wordt er op korte termijn een afspraak gemaakt.

 e-mail: directie@jorisschool.nl
 telefoonnummer tijdens schooltijden: (0545) 27 25 73
 telefoonnummer buiten schooltijden: (0545) 29 34 55
                        

                      

Agenda

12 juni  -   Bootexcursie groep 7
14 juni  -   Kamp groep 8
15 juni  -   Zwemmen groep 7
15 juni  -   kampioenschap stoepranden
18 juni  -   Vaderdag
21 juni  -   Viswedstrijd
21 juni  -   Technieklokaal groep 8
23 juni  -   Bezoek Lebbenbrugge gr 7
26 juni  -   Technieklokaal gr 7

Laatste nieuws