Dire
ctie

   

Mevrouw Annet Wensink is de directeur / uitvoerend bestuurder van Daltonschool Sint Joris.
Zij zorgt
voor de dagelijkse leiding van de school.

Zij is als uitvoerend bestuurder belast met alle uit de wet voortvloeiende taken en verantwoordelijkheden voor het bestuur, behalve als dat in de statuten uitdrukkelijk anders is geregeld.

De directie heeft geen officieel spreekuur, maar is altijd aanspreekbaar.
Zo nodig wordt er op korte termijn een afspraak gemaakt.

 e-mail: directie@jorisschool.nl
 telefoonnummer tijdens schooltijden: (0545) 27 25 73
 telefoonnummer buiten schooltijden: (0545) 29 34 55
                        

                      

Agenda

No events to display.

Laatste nieuws