Eénpitter

De plannen voor de oprichting van de Jorisschool dateren uit het begin van de vorige eeuw. Destijds kregen kinderen in plaatsen waar nog geen katholieke school was opgericht, ‘geloofsonderwijs’ in zaaltjes binnen of dicht in de buurt van het kerkgebouw. In Borculo wordt daarvoor in 1888 een lokaal gebouwd achter de kerk.

In 1920 besluit het kerkbestuur om tegenover de kerk een school met gymlokaal te bouwen. De school wordt op 6 december 1921 geopend en start met 51 kinderen en 2 onderwijzers. Kort na de oorlog wordt er een lokaal bijgebouwd en in 1957 wordt in het gebouwtje achter de kerk de kleuterschool gehuisvest. I
n 1969 worden schoolbestuur en kerkbestuur definitief gescheiden. De Jorisschool wordt ondergebracht in de Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo.

Sinds de oprichting heeft de Jorisschool zich steeds als éénpitter weten te handhaven. Eénpitter wil zeggen één school onder één bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid en schept de voorwaarden om dat beleid te laten uitvoeren. Verworvenheden waarborgen, knelpunten verbeteren, open staan voor nieuwe ontwikkelingen en bedreigingen zien als kansen. In combinatie met de korte lijnen vormen deze zaken al jarenlang de kracht van onze éénpitter. 

Agenda

12 juni  -   Bootexcursie groep 7
14 juni  -   Kamp groep 8
15 juni  -   Zwemmen groep 7
15 juni  -   kampioenschap stoepranden
18 juni  -   Vaderdag
21 juni  -   Viswedstrijd
21 juni  -   Technieklokaal groep 8
23 juni  -   Bezoek Lebbenbrugge gr 7
26 juni  -   Technieklokaal gr 7

Laatste nieuws