Interne Begeleiding


De intern begeleider is in samenwerking met de directeur verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de zorgverbreding binnen de school.

Hierbij valt te denken aan:
•  vormgeven van beleid (ontwikkelen, uitvoeren en evalueren)
•  aansturen van veranderingen
 begeleiden en coachen van leerkrachten
•  verspreiden van actuele informatie en kennis in de school
 begeleiden van het team
 bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opbrengsten


De intern begeleiders op de Jorisschool zijn:

                                           
          Ingrid de Vries                 Stefanie Kolkman
            groepen 1 en 2                      groepen 3 t/m 8
i.devries@jorisschool.nl         s.kolkman@jorisschool.nl
 

 

Agenda

Technieklokaal groep 8
Startdatum/tijd:
woensdag 21 juni 2023 00:00
Omschrijving:
 

Laatste nieuws