Leerlingenraad

Als Daltonschool vinden wij het belangrijk dat kinderen inbreng en inspraak hebben op verschillende zaken binnen de school. Op deze wijze leren kinderen verantwoordelijkheid dragen en samenwerken. Daarom hebben we op onze school een leerlingenraad.
De leerlingenraad bestaat uit jongens en meisjes uit de groepen 6 t/m 8.

Doelstellingen leerlingenraad:

 • kinderen een eigen inbreng geven binnen de schoolorganisatie
 • kinderen spelenderwijs kennis laten maken met democratische beginselen
 • het bevorderen van de betrokkenheid van kinderen met de school
 • het bevorderen van de verantwoordelijkheid van kinderen voor schoolse zaken
 • kinderen een beter inzicht geven in de organisatie van de school
 • het bevorderen van de kwaliteit van de schoolorganisatie
 • kinderen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
 • het bevorderen van actief burgerschap
Onderwerpen in schooljaar 2020-2021:

 

 • De leerlingenraad wordt betrokken bij de herinrichting van het schoolplein.
 • De leerlingenraad wordt betrokken bij het meedenken over de taakbrief.
 • De leerlingenraad speelt een rol tijdens de open dag van onze school.
 • Terugkoppeling van informatie vanuit de leerlingenraad via klassenvergaderingen en vice versa.

Agenda

12 juni  -   Bootexcursie groep 7
14 juni  -   Kamp groep 8
15 juni  -   Zwemmen groep 7
15 juni  -   kampioenschap stoepranden
18 juni  -   Vaderdag
21 juni  -   Viswedstrijd
21 juni  -   Technieklokaal groep 8
23 juni  -   Bezoek Lebbenbrugge gr 7
26 juni  -   Technieklokaal gr 7

Laatste nieuws