OR (Ouderraad)

Daltonschool Sint Joris heeft een oudervereniging waarvan iedere ouder die een kind op school heeft, automatisch lid is. De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging en wordt uit de ouders gekozen.

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:
▪ Annemiek Hofman (voorzitter)
▪ Esther Zieverink (secretaris)
▪ Annemarie Buddingh (penningmeester)
▪ Gwenda Tol
▪ Aafke Beskers
▪ Elvira Kuilman
▪ Ingrid Bosma
▪ Lorraine Koolenbrander

Belangrijkste doelstellingen:

De belangen van kinderen en ouders behartigen.
▪ De contacten tussen ouders en team bevorderen.
▪ Het meewerken van ouders op school stimuleren.
▪ Het beheren van de ouderbijdrage.
▪ De ouders vertegenwoordigen bij bijvoorbeeld het team.
▪ Het mede organiseren van allerlei activiteiten op school en het aansturen van werkgroepen.

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen en met evenveel recht van spreken zijn of haar zegje doen. De vergaderingen worden altijd van tevoren aangekondigd in de jaarkalender.Ouderbijdrage:

Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om activiteiten te bekostigen, waarvoor de school geen of onvoldoende subsidie van de overheid ontvangt. Deze ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten als de sinterklaasviering, de kerstviering en de sportdag. (Niet inbegrepen zijn de kosten van het schoolreisje en het schoolkamp van groep 8.) De hoogte van deze ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering van de OR. 

De ouderbijdrage wordt, in combinatie met de kosten van het schoolreisje of het schoolkamp (groep 8) en de kosten van het schoolzwemmen in termijnen geïncasseerd. Ouders ontvangen hierover aan het begin van het schooljaar nadere informatie.

De ouderraad legt jaarlijks verantwoording af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage. Bij vragen over de activiteiten van de ouderraad, kan contact opgenomen worden met een lid van de ouderraad.


Agenda

12 juni  -   Bootexcursie groep 7
14 juni  -   Kamp groep 8
15 juni  -   Zwemmen groep 7
15 juni  -   kampioenschap stoepranden
18 juni  -   Vaderdag
21 juni  -   Viswedstrijd
21 juni  -   Technieklokaal groep 8
23 juni  -   Bezoek Lebbenbrugge gr 7
26 juni  -   Technieklokaal gr 7

Laatste nieuws