Welkom op onze website!

    

 Excellente school        Daltonschool           PBS school        Duurzame school      


Een school waar k
inderen zich optimaal ontwikkelen

 en met vertrouwen de wereld in gaan.


Wij nodigen u van harte uit om op onderzoek uit te gaan op onze site. U vindt informatie over onze organisatie, ons onderwijs en onze groepen. ‘
Dalton, Excellent, Passend onderwijs, Jorislab, PBS, Beweeg Wijs, DuurzaamBSO, VSO’ zijn geen loze kreten, maar maken stuk voor stuk onderdeel uit van onze school. 

Op "
Scholen op de kaart' presenteren scholen zichzelf, door toelichtingen te schrijven bij betrouwbare gegevens die afkomstig zijn van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Scholen kunnen ook zelf informatie toevoegen, bijvoorbeeld over wat de school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van de school vinden. Iedere twee jaar vindt er een oudertevredenheidsonderzoek plaats. De resultaten van het laatste onderzoek kunt u terugvinden in "Scholen op de kaart".

I.v.m. Covid-19 en de heropening van basisscholen op 8 februari 2021, zijn de richtlijnen en het protocol 'basisonderwijs' opgesteld. Dit hebben we toegepast op onze schoolsituatie en (waar mogelijk) keuzes gemaakt in de organisatie. Personeel en medezeggenschapsraad hebben meegedacht over de opzet. 
Het uitgangspunt is om het onderwijs op een verantwoorde manier te openen en tegelijkertijd alle mogelijke maatregelen te implementeren om de risico's van verspreiding van het virus in het het algemeen zo veel mogelijk tegen te gaan.
Voor het verzorgen van de (buiten)lessen bewegingsonderwijs zijn de SFB-vakleerkrachten gehouden aan het protocol dat de KVLO in samenspraak met het RIVM heeft opgesteld.

Hieronder de links naar de protocollen.
Maatregelen m.b.t. de heropening scholen 08-02-2021
Beslisboom 0 jaar t/m groep 8  20-09-2021
Protocol basisonderwijs 27-10-2020
Protocol bewegingsonderwijs & Corona

Klik ook eens op de links, onder aan de website. Wij wensen u veel kijk- en leesplezier. 

Bent u na het bekijken van deze site nieuwsgierig geworden naar onze school? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsbezoek. U bent van harte welkom! 

Annet Wensink
directeur


Agenda

18 oktober  -   Herfstvakantie t/m 22 okt
28 oktober  -   Jorisnieuws
28 oktober  -   Zwemmen groep 8

Laatste nieuws