Schooltijden

Wij hanteren het vijf-dagen-gelijk rooster.
Alle groepen gaan op maandag t/m vrijdag van 8.30  tot 14.00 uur naar school.

Binnenlooptijden en effectieve leertijd

Vanaf 8.15 uur kunnen de kinderen van groep 1 en groep 2 naar de deur van het lokaal worden gebracht. De groepsleerkracht ontvangt de kinderen bij de deur. Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 naar binnen. De groepsleerkrachten zijn dan in hun lokaal of in de hal om hen te ontvangen. Alle kinderen zijn om 8.25 uur in hun klaslokaal zodat om 8.30 uur de lessen ook echt kunnen beginnen.

Pleinwacht

Vanaf 8.15 uur is er pleinwacht. Wij verzoeken u de kinderen niet voor die tijd naar school te laten gaan of te brengen. De kinderen kunnen vanaf 8.15 uur naar binnen.

Pauze/lunch

Op onze school hanteren wij het vijf-gelijke-dagen rooster. Dit betekent dat kinderen tussen de middag hun lunch op school gebruiken. Wij vragen ouders hun kind(eren) in een rugtas eten en drinken mee te geven voor de ochtendpauze en voor de lunch. Daarbij vragen wij ouders te letten op gezonde voeding. Kinderen mogen geen soep, snoep of frisdrank meenemen.