Ontwikkelingsvoorsprong meer- en hoogbegaafdheid


Op Daltonschool Sint Joris vinden we het belangrijk om aan te sluiten op de onderwijsbehoefte van ieder kind. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of meer- en hoogbegaafdheid hebben een specifieke benadering nodig. Om tot een passend aanbod voor deze kinderen te komen, hebben we ook de ouders nodig. Zo gaan we met de betreffende ouders en leerkrachten in gesprek om de ontwikkeling van het kind goed in beeld te brengen. Eventueel schuift de Intern Begeleider of de Talentbegeleider aan.

Waarom een ander aanbod?

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of meer- en hoogbegaafdheid leren vaak vanzelf. Zij hoeven geen of nauwelijks inspanning te leveren tijdens de reguliere lessen. Met het passende aanbod willen wij deze kinderen leren leren, leren leven en leren denken. Dit houdt in dat zij gestimuleerd worden op het gebied van executieve vaardigheden, zoals doorzettingsvermogen, werkgeheugen, planning, doelgericht gedrag, flexibiliteit en samenwerking.

Wat biedt de Jorisschool kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of meer- en hoogbegaafdheid?
Onze leerkrachten hebben scholing gevolgd bij de organisatie Novilo (www.novilo.nl). Ook zijn er uitdagende onderwijsmethoden en materialen aanwezig. Bijvoorbeeld een plusschrift, de denksleutels, smartgames, de methode Pienter en bieden we schaaklessen aan. Tijdens het werken met deze materialen of methoden, worden er eisen gesteld aan de kinderen. Met de kinderen worden er individuele afspraken gemaakt over wat en wanneer zij werken met dit materiaal. Het deelnemen is dus niet vrijblijvend.
Overigens wordt er al vanaf groep 1 met de taxonomie van Bloom gewerkt. Dit houdt in dat ook tijdens de groepsactiviteiten, bijvoorbeeld een kring, aangesproken wordt op het ontwikkelingsniveau van het individuele kind.

Jorislab

Vanaf groep 5 werken we met het zogenaamde Jorislab. Deze plusklas is bedoeld voor meer- en hoogbegaafde kinderen die naast de verrijkingsstof in de groep, extra uitdaging aangeboden krijgen buiten de groep. Één ochtend per week komen deze kinderen bij elkaar om aan een aantal voor hen en met hen opgestelde leerdoelen te werken. Het samenwerken met gelijkgestemden staat ook centraal deze ochtend.

Aan de orde komen bijvoorbeeld:
▪ leren leren
▪ geheugentraining
▪ filosoferen
▪ werken aan uitdagende opdrachten en projecten (pittige plustorens)
▪ executieve vaardigheden
▪ zelfreflectie
▪ mindset

Deze lessen zijn niet vrijblijvend. Er worden doelen gesteld waar deze kinderen aan werken.