Positive Behaviour Support (PBS)

"PBS: Goed gedrag kun je leren!" is een geïntegreerde methode voor het beheersen van gedrag op school- en klassenniveau en het ondersteunen van goed gedrag op individueel niveau.

Onderzoek heeft aangetoond dat PBS een bewezen positief effect heeft op het schoolklimaat. Er zijn minder incidenten, er is meer rust en de effectieve lestijd neemt toe (waardoor leerprestaties verbeteren). PBS helpt om een veilige leeromgeving te creëren, waarin sprake is van een goede basisondersteuning voor alle leerlingen. In juli 2017 heeft onze school het certificeringstraject vanuit het Kenniscentrum SWPBS afgesloten met een positief resultaat. Onze school voldoet aan de eisen voor certificering en mag zich een PBS-school noemen.

De bouwstenen van PBS:
werken vanuit de basiswaarden veiligheid, respect en verantwoordelijkheid
gedragsverwachtingen kort, bondig en in termen van gewenst gedrag 
gedragslessen geven, actief de gedragsverwachtingen aanleren, bekrachtigen van goed gedrag, schoolbreed
minimaliseren van aandacht voor negatief gedrag en handhaven van heldere consequenties voor onacceptabel gedrag
actief toezicht houden in de klas, school en op het plein
data-gestuurd werken, borgen van het systeem

PBS IS EEN HUIS BOUWEN, EEN GEïNTEGREERD GEHEEL

Klik op een van de onderstaande links voor de poster:
• poster veiligheid
• poster respect
• poster verantwoordelijkheid