Vakantierooster schooljaar 2023 - 2024


Het vakantierooster staat ook op de jaarkalender vermeld, en in klasbord. Het rooster wordt steeds in goed overleg met de andere scholen samengesteld. Per schooljaar plannen we ook een aantal studiedagen. De kinderen zijn dan vrij. Ook deze data treft u hieronder aan. Ze worden ook in het Jorisnieuws vermeld en op de jaarkalender.

Het vakantierooster 2023 - 2024:
Herfstvakantie:          16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie:            25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie:   19 t/m 23 februari 2024
2e Paasdag:                1 april 2024
Meivakantie:              29 april t/m 10 mei 2024
2e Pinksterdag:        20 mei 2024
Zomervakantie:        15 juli t/m 23 augustus 2024

Vrije dagen alle groepen i.v.m. studiedagen team:
- maandag 9 oktober 2023
- woensdag 6 december 2023
- donderdag 8 februari 2024
- dinsdag 21 mei 2024
- vrijdag 12 juli 2024