Voor Dalton IKC Sint Joris is een medicijnprotocol vastgesteld. Leerkrachten zijn niet bevoegd om medicijnen te verstrekken of medische handelingen verrichten. Mocht uw kind om welke reden dan ook medicijnen nodig hebben tijdens de schooltijden, dan is het van belang dat hiervoor door ouders een bijlage van het protocol wordt ingevuld. Het medicijnprotocol is op school bij de groepsleerkracht of de directeur op te halen. 

Indien er sprake is van allergieën bij uw kind worden de leerkrachten graag geïnformeerd. Bij kinderen met allergieën waarbij in noodsituaties een EPI-pen gehanteerd moet worden,  is het van belang om eveneens met de leerkrachten af te stemmen en de bijlage van het medicijnprotocol in te vullen.

Aandacht i.v.m. privacy:

Om te zorgen dat alle medewerkers geïnformeerd zijn over de bijzonderheden van uw kind(eren) en kunnen handelen, wordt het invuldocument centraal opgeslagen in de leerlingadministratie.