BeweegWijs

Bewegen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind, zowel op motorisch, sociaal-emotioneel als cognitief gebied. Tevens is bewegen essentieel voor een goede gezondheid. Op onze school is dagelijks aandacht voor bewegen. Het bewegen op het plein wordt gestimuleerd middels “BeweegWijs”. Kijk voor meer informatie op BeweegWijs

“BeweegWijs” is een compleet interventie- programma om bewegen en spelen een kwaliteitsimpuls te geven gedurende de schooldag. Het doel van de interventie is het tegengaan van bewegingsarmoede door het bevorderen van lichamelijke activiteit (frequentie, intensiteit en tijdsduur) van kinderen, zodat zij de beweegnorm halen en actief zijn in school en op het schoolplein. 

Door extra speelinstructie en speelbegeleiding en het creëren van een veilige, bewegingsvriendelijke omgeving met gekleurde zones zien we een positieve verandering m.b.t. het beweeg- en speelgedrag.

In de klas stimuleren wij bewegen d.m.v. "energizers" of bewegende leeractiviteiten.