je bent meer dan welkom!

KOM EEN KIJKJE NEMEN

Vanuit onze Daltonvisie willen we dat leerlingen zich optimaal ontwikkelen. We richten ons op de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen via de Daltonkernwaarden zodat zij met vertrouwen de wereld ingaan. We stellen samen met de kinderen heldere doelen wat ons goede onderwijsresultaten oplevert. We hechten veel waarde aan een positief schoolklimaat. Door het toepassen van PBS zorgen wij voor heldere gedragsverwachtingen en een positieve sfeer. Ons onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoeftes van leerlingen. Op deze manier willen we samen met de leerlingen en de ouders het beste in de leerlingen naar voren halen. De leerlingen ontdekken hun talenten en leren deze inzetten en door ontwikkelen. 

IKC

SAMEN MET AVONTURIJN

Op een IKC worden de verschillende 'werelden' van onderwijs en opvange soepel met elkaar verbonden. Zo onstaat er een vanzelfsprekende doogaande lijn. Door zowel dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en school onder één dak aan te bieden, voelen kinderen zich sneller veilig en vertrouwd. 

Meer lezen?

Wij gebruiken Klasbord Ouderapp

NIEUWS EN ACTIVITEITEN IN EEN EIGEN TIJDLIJN

Om ouders op de hoogte te houden van gebeurtenissen in de school of groep, gebruiken wij de Klasbord Ouderapp. Op deze app kun je zien waar de kinderen mee bezig zijn, welke onderwerpen centraal staan en worden bijzonderheden gemeld.

Klasbord ouderapp downloaden