Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / Privacy

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Ook wij hebben er natuurlijk voor gezorgd dat we voldoen aan de nieuwe privacyregelgeving.

Bij Dalton IKC Sint Joris gaan we altijd zeer bewust en zorgzaam om met uw persoonlijke gegevens. Ons streven naar privacy is niet veranderd. De bescherming van de privacy van onze gebruikers is daarbij van het grootste belang. Daarom willen we u graag informeren over onze vernieuwde privacyverklaring. 

In deze privacyverklaring is duidelijk en gedetailleerd omschreven:
§ welke persoonsgegevens we verwerken
§  waarom we deze persoonsgegevens verwerken
§  hoe we uw persoonsgegevens beveiligen
§  hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
§  wat uw rechten zijn in dat verband
§  op welke manier u die rechten kunt uitoefenen 

De vernieuwde privacyverklaring en een informatieblad voor ouders/verzorgers kunt u vinden via de link op deze pagina. Mocht u zich niet kunnen vinden in de vernieuwde privacyverklaring dan horen wij dat graag. U kunt in dan geval contact opnemen met de directie.

§
 privacyverklaring

§ informatieblad voor ouders/verzorgers

Agenda

Technieklokaal gr 7
Startdatum/tijd:
maandag 26 juni 2023 00:00
Omschrijving:
 

Laatste nieuws