Schoolverzekering


Het bestuur heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt uw kind dekking voor een ongeval gedurende de reis van huis naar school en weer naar huis en tijdens schooltijd. Ook bij uitstapjes of sporttoernooien, die door de school worden georganiseerd, zijn de kinderen en hun begeleiders verzekerd. De verzekerde bedragen zijn beperkt, dus verzoeken wij de ouders van kinderen die in een auto kinderen vervoeren tijdens schoolactiviteiten een inzittendenverzekering af te sluiten.

Opmerking:
Ongelukjes met kleding, brillen e.d. vallen niet onder deze verzekering. Wanneer de school geen nalatig handelen te verwijten valt en het materiaal of meubilair geen gebreken vertoont, wordt de 
materiële schade niet uitgekeerd. In die gevallen dient u uw eigen verzekering aan te spreken!

Daarnaast heeft het schoolbestuur een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering biedt dekking voor kinderen die tijdens de schooltijd een derde schade berokkenen.

Echter er zal altijd eerst een beroep op de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders van het kind gedaan worden. Ook biedt deze verzekering samen met de bestuurdersaansprakelijkheids- verzekering voldoende waarborg voor eventuele schadeclaims, waardoor de continuïteit van Daltonschool Sint Joris financieel niet in gevaar zal komen.

 

Agenda

12 juni  -   Bootexcursie groep 7
14 juni  -   Kamp groep 8
15 juni  -   Zwemmen groep 7
15 juni  -   kampioenschap stoepranden
18 juni  -   Vaderdag
21 juni  -   Viswedstrijd
21 juni  -   Technieklokaal groep 8
23 juni  -   Bezoek Lebbenbrugge gr 7
26 juni  -   Technieklokaal gr 7

Laatste nieuws