Vakantierooster schooljaar 2023 - 2024 
                            

Het vakantierooster staat ook op de jaarkalender vermeld. Het rooster wordt steeds in goed overleg met de andere scholen samengesteld. Per schooljaar plannen we ook een aantal studiedagen. De kinderen zijn dan vrij. Ook deze data treft u hieronder aan. Ze worden ook in het Jorisnieuws vermeld en op de jaarkalender.

Het vakantierooster 2023 - 2024:

 
Herfstvakantie:  16 t/m 20 oktober 2023 
Kerstvakantie:  25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie:  19 t/m 23 februari 2024
2e Paasdag:  1 april 2024
Meivakantie:  29 april t/m 10 mei 2024
2e Pinksterdag:  20 mei 2024
Zomervakantie:  15 juli t/m 23 augustus 2024


  

Vrije dagen alle groepen i.v.m. studiedagen team:

 

Agenda

12 juni  -   Bootexcursie groep 7
14 juni  -   Kamp groep 8
15 juni  -   Zwemmen groep 7
15 juni  -   kampioenschap stoepranden
18 juni  -   Vaderdag
21 juni  -   Viswedstrijd
21 juni  -   Technieklokaal groep 8
23 juni  -   Bezoek Lebbenbrugge gr 7
26 juni  -   Technieklokaal gr 7

Laatste nieuws