Regeling bij verlof


Verlofregeling leerling:

De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Vanaf deze leeftijd kunt u uw kind niet zomaar thuis houden. Verlof moet door u aangevraagd worden. De wet kent verschillende soorten verloven.

Vakantieverlof:
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de leerplichtwet uit 1969 dient minimaal twee maanden van te voren schriftelijk bij de directeur van de school te worden ingediend.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
  • Wanneer een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakanties niet mogelijk

Vakantieverlof mag:

  • éénmaal per schooljaar worden verleend
  • niet langer duren dan tien schooldagen
  • niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden, 10 dagen per schooljaar of minder:
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 1 van de leerplichtwet 1969, voor 10 schooldagen per schooljaar of minder, dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering bij de directeur van de school te worden ingediend.

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden, meer dan 10 dagen per schooljaar:
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de leerplichtwet 1969, voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar, dient minimaal 1 maand van tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend. De leerplichtambtenaar beslist vervolgens over de aanvaag.


Verlofregeling leerkracht

Leerkrachten hebben een aantal dagen per jaar ADV en/of Bapo. Dit verlof wordt door een andere leerkracht opgevangen. Een enkele keer volgen de leerkrachten cursussen onder schooltijd of hebben zij buitengewoon verlof. In dergelijke gevallen maken wij voor vervanging van leerkrachten gebruik van het personeelscluster Oost Nederland (P.O.N.). 

  

Agenda

12 juni  -   Bootexcursie groep 7
14 juni  -   Kamp groep 8
15 juni  -   Zwemmen groep 7
15 juni  -   kampioenschap stoepranden
18 juni  -   Vaderdag
21 juni  -   Viswedstrijd
21 juni  -   Technieklokaal groep 8
23 juni  -   Bezoek Lebbenbrugge gr 7
26 juni  -   Technieklokaal gr 7

Laatste nieuws