Regeling bij ziekte:


Ziekte leerling

Bij ziekte van uw kind verzoeken we u de school hiervan voor 8.30 uur telefonisch op de hoogte te stellen.

Uw kind kan onder schooltijd ziek worden of gewond raken. U wordt dan door ons telefonisch gewaarschuwd. We vragen u het kind op te halen. We sturen geen kinderen zelf naar huis. Als we u telefonisch niet kunnen bereiken, blijft het kind op school. Indien nodig schakelen we medische hulp in en gaan zelf als begeleiding mee naar de dokter of naar het ziekenhuis. U kunt dan op een later tijdstip de zorg voor uw kind overnemen.

Ouders weten meestal het beste wanneer een kind dat ziek geweest is, voldoende opgeknapt is om weer naar school te gaan. Bij mogelijk besmettingsgevaar voor andere kinderen houden wij ons aan de richtlijnen van de GGD.

 
Ziekte leerkracht 

We proberen het ziekteverzuim op school laag te houden. Het ene jaar lukt dit beter dan het andere jaar. Bij ziekte van de meester of de juf komt er een invalkracht, verzorgd door het P.O.N. Wanneer dit niet mogelijk is, lossen we het probleem intern op.

Agenda

12 juni  -   Bootexcursie groep 7
14 juni  -   Kamp groep 8
15 juni  -   Zwemmen groep 7
15 juni  -   kampioenschap stoepranden
18 juni  -   Vaderdag
21 juni  -   Viswedstrijd
21 juni  -   Technieklokaal groep 8
23 juni  -   Bezoek Lebbenbrugge gr 7
26 juni  -   Technieklokaal gr 7

Laatste nieuws